Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2017

eanna
eanna
Ludzie wierzą, że będą szczęśliwi, jeśli przeprowadzą się w jakieś inne miejsce, lecz przekonują się, że to tak nie działa. Gdziekolwiek się udasz, zabierasz tam siebie.
— Neil Gaiman
Reposted fromLittleJack LittleJack viaBucefal Bucefal
1909 729c
Reposted fromtoudii73 toudii73
eanna
spring cat-2
Reposted fromcats cats
eanna
Ale są niektóre rzeczy, w których nikt nikomu nic nie pomoże, w których na nic się zda mądrość i nauka drugiego. Bo trzeba do nich dojść samemu. Własnym rozumem, własnym wyczuciem, własną stopą wydeptać. Własnymi nieszczęściami. Jest kilka takich rzeczy, gdzie trzeba być samoukiem.
— E. Stachura
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaBucefal Bucefal
eanna
0545 f11b
eanna
3512 3838 500
Reposted fromHarderthanaRock HarderthanaRock viaBucefal Bucefal
eanna
Ten świat nie zginie od bomby atomowej, jak prorokują gazety, ale umrze ze śmiechu, ze strywializowania, z obracania wszystkiego w żart, na domiar złego w kiepski żart.
— Carlos Ruiz Zafon, Cień wiatru
Reposted fromhumanicznie humanicznie viaBucefal Bucefal
4380 008f 500
Reposted fromtoudii73 toudii73
eanna
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viaBucefal Bucefal

July 09 2015

eanna
eanna
darning-socks: The ability to appreciate and evaluate human aesthetic is not determined by your sexuality
3126 0c96
Reposted fromnoirceur noirceur vianikotyna nikotyna

July 08 2015

eanna

black British shorthair cat

Reposted fromcats cats
8091 c687 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
8016 b294 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
eanna
eanna
eanna
Bisexual Pridehttp://40.media.tumblr.com/7c5085088c8d7ee84705ebdf5514ef06/tumblr_nouojsRB3L1s423d9o1_540.pngPansexual/Panromantichttp://36.media.tumblr.com/e9fa55fa3f8737ba047af17e453eb204/tumblr_npjcs6Wq3u1s423d9o1_540.pngTrans http://41.media.tumblr.com/cdad4559fb208a89e19e42614052d0a7/tumblr_nq9f3nWOqe1s423d9o1_540.pngNon-binaryhttp://41.media.tumblr.com/9d1fa79c91b03e09fe66caf47aaad69c/tumblr_nqze31Bz8g1s423d9o1_540.png
Agender
http://41.media.tumblr.com/c2a5ae132fad5c8ff29fda2aea32dd86/tumblr_nqmehmAp9W1s423d9o1_540.png
Genderfluid

Pride Dragons by Kaenith
Reposted frombisexual bisexual
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl