Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 07 2016

eanna
Są godziny, które liczą się podwójnie, i lata niewarte jednego dnia.
— K. T. Toeplitz
Reposted fromrainbowside rainbowside viamisza misza
eanna
2110 a0d3 500
Reposted fromvandalize vandalize viamisza misza
eanna
9154 7f71 500
Reposted fromyourhorny yourhorny viamisza misza
eanna
4022 1a76
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly vianikotyna nikotyna
eanna
1104 05e0
Reposted fromlostness lostness viamisza misza
eanna
8841 12b2 500
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamisza misza
eanna
eanna
Reposted fromapatia apatia vianikotyna nikotyna
eanna
7094 f4eb 500
Reposted fromsiegmunda siegmunda vianikotyna nikotyna
eanna
Przechodząc przez jednokierunkową patrzę w obie strony. To tyle jeżeli chodzi o moją wiarę w ludzi.
Reposted fromscorpix scorpix viaBucefal Bucefal
eanna
Reposted fromCM12 CM12 vianikotyna nikotyna
eanna
2885 9740
Reposted fromwagabunda wagabunda vianikotyna nikotyna

December 02 2016

eanna
To tylko pewnego rodzaju przykrość nie być kochanym. Prawdziwym nieszczęściem jest – nie kochać.
— Albert Camus
Reposted fromxalchemic xalchemic viamisza misza
eanna
Nic człowieka tak nie charakteryzuje jak rodzaj zabawy, której szuka.
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer
eanna
eanna
0481 6760
Reposted fromhippie-style hippie-style vianikotyna nikotyna
eanna
9668 d84f
Reposted fromtrickster trickster viasupernatural supernatural
eanna
Weźmy mnie, na przykład. Całe moje życie, to nic innego, jak oczekiwanie. Przez całe życie, prawdę mówiąc,czuję się jakbym nie robił nic innego, tylko tkwił na stacji kolejowej. I odnoszę wrażenie że życie, które właśnie przeżywam, nie jest prawdą, tylko długim oczekiwaniem na coś rzeczywistego, coś istotnego!
— Ofiarowanie, Tarkovsky
Reposted fromelloko elloko viaBucefal Bucefal

November 27 2016

eanna
5922 eb06 500
Reposted fromkerio kerio viacats cats
eanna
9523 2038
Reposted fromMamba Mamba viabdsm-and-fetish bdsm-and-fetish
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl